Ceník služeb:

Výši odměny advokáta za právní služby stanoví zákon o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) ve spojení s advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb).


 

Podle povahy poskytované právní služby domlouváme s klientem způsob určení výše odměny jedním z následujících způsobů:

 

Úkonová odměna

Odměna za naše služby je určena počtem úkonů právní služby, které v konkrétní věci pro klienta učiníme (úkonem se přitom rozumí např. porada s klientem, převzetí zastoupení či obhajoby, sepsání vyjádření či podání k soudu, případně jiným orgánům apod.). Pevná částka za každý úkon právní služby je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena.

 

Časová odměna

Odměna za služby je určena počtem hodin, které konkrétní právní službě věnujeme. Přibližný odhad počtu hodin klientovi vyčíslíme na úvodní poradě.

 

Paušální odměna

Odměna za naše služby je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše s klientem dohodneme při převzetí zastoupení či obhajoby.

 

Smluvní odměnu stanovíme s přihlédnutím k časové a odborné náročnosti věci, zohledňujeme také finanční možnosti klienta. Odměnu za právní služby lze platit zálohově, případně ve splátkách. Při převzetí věci vždy informujeme klienta o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány