Poskytované služby:

 

 • zastupování občanů i právnických osob v řízení před soudy všech stupňů

 • obhajoba v trestním řízení před orgány policie i soudy

 • právní pomoc a zastoupení poškozených v trestním řízení

 • právní pomoc v rozvodových řízeních

 • právní pomoc v řízeních ohledně úprav práv a povinností k nezletilým dětem

 • vypořádání majetkových vztahů mezi manžely (vypořádání SJM)

 • sepis smluv k nemovitostem, kupních smluv, smluv o půjčkách a nájemních smluv

 • právní pomoc při vzniku nároku na náhradu škody

 • právní pomoc v řízení o výkon rozhodnutí, exekuční řízení

 • právní pomoc v řízení o ochranu osobnosti

 • zastupování osob v přestupkovém řízení

 • pracovní právo

 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů

 • směnečné právo

 • zastoupení v rozhodčím řízení

 • ověřování podpisů